Patrimonium heeft haar plannen voor 2020 klaar

Jaarlijks legt Patrimonium haar plannen voor het komende jaar vast en maakt zij een doorkijk naar de komende jaren. Lees in onze begroting wat onze plannen voor 2020 zijn. 

lees verder

Woningcorporaties staan op tegen woningnood

Meer dan 180 corporaties tekenen bezwaar aan tegen de verhuurderheffing. Het geld van deze heffing wordt betaald door de huurder en zou ook voor de volkshuisvesting bestemd moeten blijven. Nu wordt het gebruikt voor de aflossing van de staatsschuld. Onterecht vindt Patrimonium en veel van ons collega’s.

lees hier verder

40% van de huuropbrengsten gaat straks naar de schatkist

Op Prinsjesdag heeft de minister Ollongren een aantal maatregelen gepresenteerd om de woningmarkt los te trekken. Maar de maatregelen zullen onvoldoende effect hebben. 

Patrimonium  is lid van het het platform voor Middelgrote en Kleine Woningcorporaties (MKW) die kritische kanttekeningen plaatst bij de woningmarktplannen die het Kabinet op Prinsjesdag presenteerde. Tegelijk reikt het MKW de minister een oplossing aan.

lees hier verder

Geslaagde bewonersavond levert veel informatie op

Huurdervereniging De Bult en Patrimonium hebben samen een bewonersavond georganiseerd. Woensdag 25 september jl. kwamen zo’n vijftig huurders naar Zalencentrum Het Irene. De avond stond in het teken van het delen van informatie. Voor de pauze werden de bewoners geïnformeerd over de werkzaamheden van de Bult en de ontwikkelingen bij Patrimonium. Na de pauze werden de bewoners gevraagd naar hun mening over tal van zaken met betrekking tot de toekomst van volkshuisvesting op Urk.

lees hier verder

Belanghouders praten mee over toekomst Patrimonium

Maandag 16 september jl. is Patrimonium in gesprek gegaan met haar belanghouders over de toekomst van de volkshuisvesting op Urk. Huurdervertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren van de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties, vastgoedkenners deelden hun inzicht op de woningmarktontwikkelingen met de RvC en medewerkers van Patrimonium. Patrimonium vertaalt dit in haar nieuwe ondernemingsplan.

lees hier verder

Older Posts

Newer Posts

Custom Post Images